Dr. Vodita » Termeni si conditii

Termeni si conditii

Acest site şi toate informațiile prezentate sunt proprietatea Dr. Vodita.

Dr. Vodita îşi rezervă dreptul de a modifica şi actualiza în orice moment accesul la site, precum şi paginile acestuia. Aceste modificări şi actualizări sunt opozabile/aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie să se raporteze în mod regulat la această rubrică pentru a verifica Termeni si conditiile în vigoare.

Aceste website constituie o prezentare generală a anunturilor oferite. Imaginile anunturilor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea Dr. Vodita in niciun fel.

Dr. Vodita îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile prezentate sau alte informatii, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca modificările să presupună responsabilitatea Dr. Vodita, a membrilor reţelei sale, a angajaţilor sau partenerilor săi.

Dr. Vodita este la dispoziţia dumneavoastră pentru orice informaţie, în special referitoare la tarife, la disponibilitatea anuturilor prezentate, precum şi la cele mai recente evoluţii ale acestora.

Uilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu. În nici un caz, Dr. Vodita, afiliaţii săi, membrii reţelei sale, parteneri, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuţi responsabili pentru daune directe sau indirecte şi în special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conţinutul site-ului este prezentat fără nici o garanţie, de nicio natură.

Informaţiile asupra anunturilor, produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor sau preţurilor acestora corespund unei definiţii la momentul redactării lor sau al actualizării diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ şi deci nu sunt şi nu trebuie să fie considerate ca o ofertă contractuală a produselor şi serviciilor oferite de Dr. Vodita, de afiliaţii săi ori de membrii reţelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Call Now Button